:String - Directory to be listed. :Int - Level of subdirectories to be listed. Default = 0 (no subdirectories) :String - Sort data on: 'name'(default), 'size', 'date' of 'type'. :Boolean - Reverse data (true or false(default)) $ld = new ListDir(, , ); $ld->getList(, ); $ld->displayXml(, ); getList:Array - Returns multidimensional array. array (0 => array ( 'name' => 'img', 'type' => 'dir', 'date' => 1234214523, 'list' => array ( 0 => array ( 'name' => 'image.jpg', 'type' => 'file', 'date' => 1233524541, 'size' => 12485 ))), 1 => array ( 'name' => 'index.html', 'type' => 'file', 'date' => 1234214523, 'size' => 245 )); etc... displayXml:Xml - returns xml headers and data. image.jpg index.html */ class ListDir { var $dir; var $level; var $sort_on = 'name'; var $reversed = false; var $list = array(); var $knowntypes = array("css", "doc", "exe", "flv", "gif", "html", "jpg", "mp3", "pdf", "php", "png", "ppt", "psd", "swf", "txt", "xls", "zip"); var $allowedtypes = array(); // -------------------------------- // CONSTRUCTOR // -------------------------------- function ListDir($dir, $level = 0, $types = array()) { $this->dir = $dir; $this->level = $level; $this->allowedtypes = $types; $this->list = $this->_list($dir, 0); } // -------------------------------- // LIST A DIREACTORY // -------------------------------- function _list($dir, $dlevel) { if(substr($dir, -1) != '/') $dir .= '/'; if(!is_dir($dir)) return "$dir is not a directory"; $dlevel++; if($this->level < $dlevel - 1) return array(); $list = array(); if ($dh = opendir($dir)) { while (($file = readdir($dh)) !== false) { if($file == '.' || $file == '..') continue; $bestand = array(); $bestand['name'] = $file; $bestand['type'] = filetype($dir . $file); $bestand['date'] = filemtime($dir . $file); $bestand['path'] = $dir; if($bestand['type'] == 'file') { $bestand['size'] = filesize($dir . $file); $ext = pathinfo($file, PATHINFO_EXTENSION); $ext = strtolower($ext); if(in_array($ext, $this->knowntypes)) $bestand['type'] = $ext; if($ext == 'jpeg') $bestand['type'] = 'jpg'; if($bestand['type'] == 'jpg' || $bestand['type'] == 'gif' || $bestand['type'] == 'png'){ list($width, $height, $type, $attr) = getimagesize($dir . $file); $bestand['width'] = $width; $bestand['height'] = $height; } if($bestand['type'] == 'php' || $bestand['type'] == 'inc' || $bestand['type'] == 'mdu') continue; } if(!in_array($bestand['type'], $this->allowedtypes) && !empty($this->allowedtypes)) continue; if($bestand['type'] == 'dir') $bestand['list'] = $this->_list($dir . $file . '/', $dlevel); $list[] = $bestand; } closedir($dh); } return $list; } // -------------------------------- // GET DIRECTORY LIST // -------------------------------- function getList($sort_on = 'name', $reversed = false) { $this->sort_on = $sort_on; $this->reversed = $reversed; $this->_sortList($this->list); return $this->list; } // -------------------------------- // DISPLAY DIRECTORY LIST IN XML // -------------------------------- function displayXML($sort_on = 'name', $reversed = false) { $this->sort_on = $sort_on; $this->reversed = $reversed; $this->_sortList($this->list); header("Content-type: text/xml"); echo($this->_getXML()); exit(); } // -------------------------------- // CREATE XML STING // -------------------------------- function _getXML() { $dir_name = realpath($this->dir); $dir_name = substr( $dir_name, strlen($_SERVER['DOCUMENT_ROOT']) ); $xml = ""; $xml .= ''; $xml .= $this->_xmlDir($this->list); $xml .= ""; return $xml; } // -------------------------------- // XML DIRECTORY // -------------------------------- function _xmlDir(&$list) { $xml = ""; foreach($list as $nr => $file) { if($file['type'] == 'dir'){ $xml .= ""; $xml .= $this->_xmlDir($file['list']); $xml .= "\n"; }else{ $xml .= "\n"; } } return $xml; } // -------------------------------- // SORT DA LIST // -------------------------------- function _sortList(&$list) { usort($list, array('ListDir', 'compare')); // sort sub directories foreach($list as $nr => $file){ if($file['type'] == 'dir'){ $this->_sortList($list[$nr]['list']); } } } function compare($x, $y) { // altijd directories eerst, dan sorteren op $this->sort_on if ( $x['type'] == 'dir' && $y['type'] != 'dir'){ return -1; } elseif( $x['type'] != 'dir' && $y['type'] == 'dir'){ return 1; } else { if ( $x['name'] == $y['name'] ) return 0; return (strtolower($x['name']) < strtolower($y['name'])) ? -1 : 1; /* // $this bestaat niet??? if ( $x[$this->sort_on] == $y[$this->sort_on] ) return 0; elseif ( $x[$this->sort_on] < $y[$this->sort_on] ) return ($this->reversed)? 1:-1; else return ($this->reversed)? -1:1; */ } } } ?> MenukaartIl Senso - Italiaans Restaurant in Den Haag

Menukaart

Authentieke vlees- en visgerechten

De menukaart van il Senso vertegenwoordigt de authentieke Italiaanse keuken, waarbij verse producten de basis vormen van smaakvolle gerechten.

De enorme verscheidenheid aan smaken en bereidingswijzen van de rijke Italiaanse keuken komen tot uiting in de zorgvuldig samengestelde menukaart waarbij traditionele gerechten door een eigen originele 'twist' een stukje eigenheid bieden. Het menu wisselt regelmatig en biedt daarmee ruimte voor variatie en improvisatie door gebruik van seizoensproducten.

Download en installeer de nieuwste software-update van Adobe om onderstaande pdf-bestanden te openen.