:String - Directory to be listed. :Int - Level of subdirectories to be listed. Default = 0 (no subdirectories) :String - Sort data on: 'name'(default), 'size', 'date' of 'type'. :Boolean - Reverse data (true or false(default)) $ld = new ListDir(, , ); $ld->getList(, ); $ld->displayXml(, ); getList:Array - Returns multidimensional array. array (0 => array ( 'name' => 'img', 'type' => 'dir', 'date' => 1234214523, 'list' => array ( 0 => array ( 'name' => 'image.jpg', 'type' => 'file', 'date' => 1233524541, 'size' => 12485 ))), 1 => array ( 'name' => 'index.html', 'type' => 'file', 'date' => 1234214523, 'size' => 245 )); etc... displayXml:Xml - returns xml headers and data. image.jpg index.html */ class ListDir { var $dir; var $level; var $sort_on = 'name'; var $reversed = false; var $list = array(); var $knowntypes = array("css", "doc", "exe", "flv", "gif", "html", "jpg", "mp3", "pdf", "php", "png", "ppt", "psd", "swf", "txt", "xls", "zip"); var $allowedtypes = array(); // -------------------------------- // CONSTRUCTOR // -------------------------------- function ListDir($dir, $level = 0, $types = array()) { $this->dir = $dir; $this->level = $level; $this->allowedtypes = $types; $this->list = $this->_list($dir, 0); } // -------------------------------- // LIST A DIREACTORY // -------------------------------- function _list($dir, $dlevel) { if(substr($dir, -1) != '/') $dir .= '/'; if(!is_dir($dir)) return "$dir is not a directory"; $dlevel++; if($this->level < $dlevel - 1) return array(); $list = array(); if ($dh = opendir($dir)) { while (($file = readdir($dh)) !== false) { if($file == '.' || $file == '..') continue; $bestand = array(); $bestand['name'] = $file; $bestand['type'] = filetype($dir . $file); $bestand['date'] = filemtime($dir . $file); $bestand['path'] = $dir; if($bestand['type'] == 'file') { $bestand['size'] = filesize($dir . $file); $ext = pathinfo($file, PATHINFO_EXTENSION); $ext = strtolower($ext); if(in_array($ext, $this->knowntypes)) $bestand['type'] = $ext; if($ext == 'jpeg') $bestand['type'] = 'jpg'; if($bestand['type'] == 'jpg' || $bestand['type'] == 'gif' || $bestand['type'] == 'png'){ list($width, $height, $type, $attr) = getimagesize($dir . $file); $bestand['width'] = $width; $bestand['height'] = $height; } if($bestand['type'] == 'php' || $bestand['type'] == 'inc' || $bestand['type'] == 'mdu') continue; } if(!in_array($bestand['type'], $this->allowedtypes) && !empty($this->allowedtypes)) continue; if($bestand['type'] == 'dir') $bestand['list'] = $this->_list($dir . $file . '/', $dlevel); $list[] = $bestand; } closedir($dh); } return $list; } // -------------------------------- // GET DIRECTORY LIST // -------------------------------- function getList($sort_on = 'name', $reversed = false) { $this->sort_on = $sort_on; $this->reversed = $reversed; $this->_sortList($this->list); return $this->list; } // -------------------------------- // DISPLAY DIRECTORY LIST IN XML // -------------------------------- function displayXML($sort_on = 'name', $reversed = false) { $this->sort_on = $sort_on; $this->reversed = $reversed; $this->_sortList($this->list); header("Content-type: text/xml"); echo($this->_getXML()); exit(); } // -------------------------------- // CREATE XML STING // -------------------------------- function _getXML() { $dir_name = realpath($this->dir); $dir_name = substr( $dir_name, strlen($_SERVER['DOCUMENT_ROOT']) ); $xml = ""; $xml .= ''; $xml .= $this->_xmlDir($this->list); $xml .= ""; return $xml; } // -------------------------------- // XML DIRECTORY // -------------------------------- function _xmlDir(&$list) { $xml = ""; foreach($list as $nr => $file) { if($file['type'] == 'dir'){ $xml .= ""; $xml .= $this->_xmlDir($file['list']); $xml .= "\n"; }else{ $xml .= "\n"; } } return $xml; } // -------------------------------- // SORT DA LIST // -------------------------------- function _sortList(&$list) { usort($list, array('ListDir', 'compare')); // sort sub directories foreach($list as $nr => $file){ if($file['type'] == 'dir'){ $this->_sortList($list[$nr]['list']); } } } function compare($x, $y) { // altijd directories eerst, dan sorteren op $this->sort_on if ( $x['type'] == 'dir' && $y['type'] != 'dir'){ return -1; } elseif( $x['type'] != 'dir' && $y['type'] == 'dir'){ return 1; } else { if ( $x['name'] == $y['name'] ) return 0; return (strtolower($x['name']) < strtolower($y['name'])) ? -1 : 1; /* // $this bestaat niet??? if ( $x[$this->sort_on] == $y[$this->sort_on] ) return 0; elseif ( $x[$this->sort_on] < $y[$this->sort_on] ) return ($this->reversed)? 1:-1; else return ($this->reversed)? -1:1; */ } } } ?> Il Senso IntroIl Senso - Italiaans Restaurant in Den Haag

Il Senso Intro

Italiaans Wining & Dining in het Haagse Hofkwartier!

De jongste Italiaanse parel van het Haagse Hofkwartier, il Senso, is dé uitgelezen locatie voor culinaire liefhebbers en iedereen die van de Italiaanse  keuken houdt. il Senso staat voor de nieuwe generatie Italiaans ‘wining&dining’; authentiek Italiaans eten in een eigentijds interieur, met professionele bediening die unieke persoonlijke aandacht, service én Mediterrane gastvrijheid biedt. De menukaart is gebaseerd op de klassieke, Italiaanse keuken met ruimte voor improvisatie en innovatie.  Vers, puur en smaakvol. Het menu wisselt regelmatig, waardoor seizoensproducten goed tot hun recht komen.

De zorgvuldig samengestelde wijnkaart biedt een ruime keus aan Italiaanse kwaliteitswijnen, waarvan een groot aantal per glas te bestellen is dankzij een uniek bewaarsysteem.