:String - Directory to be listed. :Int - Level of subdirectories to be listed. Default = 0 (no subdirectories) :String - Sort data on: 'name'(default), 'size', 'date' of 'type'. :Boolean - Reverse data (true or false(default)) $ld = new ListDir(, , ); $ld->getList(, ); $ld->displayXml(, ); getList:Array - Returns multidimensional array. array (0 => array ( 'name' => 'img', 'type' => 'dir', 'date' => 1234214523, 'list' => array ( 0 => array ( 'name' => 'image.jpg', 'type' => 'file', 'date' => 1233524541, 'size' => 12485 ))), 1 => array ( 'name' => 'index.html', 'type' => 'file', 'date' => 1234214523, 'size' => 245 )); etc... displayXml:Xml - returns xml headers and data. image.jpg index.html */ class ListDir { var $dir; var $level; var $sort_on = 'name'; var $reversed = false; var $list = array(); var $knowntypes = array("css", "doc", "exe", "flv", "gif", "html", "jpg", "mp3", "pdf", "php", "png", "ppt", "psd", "swf", "txt", "xls", "zip"); var $allowedtypes = array(); // -------------------------------- // CONSTRUCTOR // -------------------------------- function ListDir($dir, $level = 0, $types = array()) { $this->dir = $dir; $this->level = $level; $this->allowedtypes = $types; $this->list = $this->_list($dir, 0); } // -------------------------------- // LIST A DIREACTORY // -------------------------------- function _list($dir, $dlevel) { if(substr($dir, -1) != '/') $dir .= '/'; if(!is_dir($dir)) return "$dir is not a directory"; $dlevel++; if($this->level < $dlevel - 1) return array(); $list = array(); if ($dh = opendir($dir)) { while (($file = readdir($dh)) !== false) { if($file == '.' || $file == '..') continue; $bestand = array(); $bestand['name'] = $file; $bestand['type'] = filetype($dir . $file); $bestand['date'] = filemtime($dir . $file); $bestand['path'] = $dir; if($bestand['type'] == 'file') { $bestand['size'] = filesize($dir . $file); $ext = pathinfo($file, PATHINFO_EXTENSION); $ext = strtolower($ext); if(in_array($ext, $this->knowntypes)) $bestand['type'] = $ext; if($ext == 'jpeg') $bestand['type'] = 'jpg'; if($bestand['type'] == 'jpg' || $bestand['type'] == 'gif' || $bestand['type'] == 'png'){ list($width, $height, $type, $attr) = getimagesize($dir . $file); $bestand['width'] = $width; $bestand['height'] = $height; } if($bestand['type'] == 'php' || $bestand['type'] == 'inc' || $bestand['type'] == 'mdu') continue; } if(!in_array($bestand['type'], $this->allowedtypes) && !empty($this->allowedtypes)) continue; if($bestand['type'] == 'dir') $bestand['list'] = $this->_list($dir . $file . '/', $dlevel); $list[] = $bestand; } closedir($dh); } return $list; } // -------------------------------- // GET DIRECTORY LIST // -------------------------------- function getList($sort_on = 'name', $reversed = false) { $this->sort_on = $sort_on; $this->reversed = $reversed; $this->_sortList($this->list); return $this->list; } // -------------------------------- // DISPLAY DIRECTORY LIST IN XML // -------------------------------- function displayXML($sort_on = 'name', $reversed = false) { $this->sort_on = $sort_on; $this->reversed = $reversed; $this->_sortList($this->list); header("Content-type: text/xml"); echo($this->_getXML()); exit(); } // -------------------------------- // CREATE XML STING // -------------------------------- function _getXML() { $dir_name = realpath($this->dir); $dir_name = substr( $dir_name, strlen($_SERVER['DOCUMENT_ROOT']) ); $xml = ""; $xml .= ''; $xml .= $this->_xmlDir($this->list); $xml .= ""; return $xml; } // -------------------------------- // XML DIRECTORY // -------------------------------- function _xmlDir(&$list) { $xml = ""; foreach($list as $nr => $file) { if($file['type'] == 'dir'){ $xml .= ""; $xml .= $this->_xmlDir($file['list']); $xml .= "\n"; }else{ $xml .= "\n"; } } return $xml; } // -------------------------------- // SORT DA LIST // -------------------------------- function _sortList(&$list) { usort($list, array('ListDir', 'compare')); // sort sub directories foreach($list as $nr => $file){ if($file['type'] == 'dir'){ $this->_sortList($list[$nr]['list']); } } } function compare($x, $y) { // altijd directories eerst, dan sorteren op $this->sort_on if ( $x['type'] == 'dir' && $y['type'] != 'dir'){ return -1; } elseif( $x['type'] != 'dir' && $y['type'] == 'dir'){ return 1; } else { if ( $x['name'] == $y['name'] ) return 0; return (strtolower($x['name']) < strtolower($y['name'])) ? -1 : 1; /* // $this bestaat niet??? if ( $x[$this->sort_on] == $y[$this->sort_on] ) return 0; elseif ( $x[$this->sort_on] < $y[$this->sort_on] ) return ($this->reversed)? 1:-1; else return ($this->reversed)? -1:1; */ } } } ?> Groepen/ArrangementenIl Senso - Italiaans Restaurant in Den Haag

Groepen/Arrangementen

Italiaans Wining & Dining in het Haagse Hofkwartier!

il Senso biedt alle ruimte aan grotere gezelschappen, variërend van 8 - 60 gasten. Op zeer regelmatige basis ontvangt il Senso grotere groepen voor verschillende gelegenheden zoals bruiloften, zakendiners, bedrijfsuitjes, en nog veel meer. Om het plannen van deze groepsdiners zo efficiënt mogelijk te maken biedt il Senso speciale groepsarrangementen, met verschillende prijzen en menuvoorstellen om zo aan uiteenlopende wensen en budgetten tegemoet te komen. De keuken houdt graag rekening met speciale wensen, voorkeuren of allergieën en biedt de mogelijkheid om aangepaste menu's te bestellen zoals: glutenvrij, koemelkvrij, Halal, en nog veel meer.

Voor bedrijven zijn er mogelijkheden om te borrelen of te vergaderen en voor grotere groepen is het tevens mogelijk voor de lunch te reserveren.

Als een van de weinige restaurants in Den Haag centrum is il Senso als officiële trouwlocatie aangemerkt. Huwelijksparen zijn dus van harte welkom om zowel de plechtigheid als de receptie of het diner bij il Senso te organiseren.

il Senso is flexibel en denkt graag met u mee om tot een geslaagd diner te komen!

Voor een offerte op maat neem contact met il Senso op.

il Senso